Igniting Workplace Enthusiasm
 
  Print  

Case Studies

Dale Carnegie Training partners with companies and organizations of all sizes to produce measurable business results

Search for Case Studies Below

HDR
Được thành lập vào năm 1917, HDR là một công ty thành viên trực thuộc công ty tư vấn và kiến trúc, kỹ thuật, chuyên giúp khách hàng quản lý những dự án phức tạp và đưa ra những quyết định hợp lý. Là một công ty tổng hợp, HDR cung cấp tổng thể các dịch vụ cho khách hàng của họ.

 
Thách thức kinh doanh

HDR phải đối mặt với việc luân chuyển các chuyên gia kỹ thuật vào vị trí lãnh đạo với kỹ năng giao tiếp và kỹ năng con người tốt. "Chúng tôi công nhận rằng chúng tôi cần phát triển con người nhanh hơn để tiến lên và có khả năng ứng phó với các tình huống giao tiếp khó khăn với khách hàng", ông George Little, Chủ tịch HDR Engineering, Inc cho biết.

 
Giải pháp

Nhân viên HDR đã trải qua chương trình huấn luyện gồm nhiều giai đoạn trong suốt 15 tháng. Khóa lãnh đạo tạo đột phá trong 12 tuần là một bộ phận quan trọng trong đó. Sự có mặt của Dale Carnegie trong nước đã giúp HDR có điều kiện gửi 15 nhân viên được ủy thác đi huấn luyện mà không cần phải tốn thời gian và chi phí di chuyển tới nơi huấn luyện.

 
Kết quả

HDR đang có được sự tăng trưởng phi thường và những người tốt nghiệp từ Dale Carnegie là những người đang dẫn dắt hướng đi. "Khoảng 40 phần trăm những người tốt nghiệp trong ba năm đầu tiên hiện đang làm các chuyên viên cao cấp, và 90 phần trăm đã được thăng chức. Thêm nữa, những người tốt nghiệp khóa Kỹ năng nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao hơn so với người không tốt nghiệp", ông Chuck Sinclair, SVP / Giám đốc khu vực, Tập đoàn Quản lý Tài nguyên Môi trường HDR cho biết.


 "Trong hai năm qua chúng tôi đã tăng trưởng 29 và 24 phần trăm. Năm nay chúng tôi có cơ hội tốt để có thêm một năm tăng trưởng mạnh. Chúng tôi không thể có được sự tăng trưởng này nếu như không có Dale Carnegie Training"

 -George Little, Chủ tịch, Kỹ thuật HDR, Inc
 

Back

Curriculum Areas

The competencies taught through our iMAP process are delivered through six different curriculum areas. Select your area of interest below to learn more.
Team Member Engagement Leadership Development Sales
Effectiveness
Customer
Service
Presentation Effectiveness Process
Improvement

Talent Management White Paper Talent Management
Download White Paper

Succession Planning White Paper Succession Planning
Download White Paper

Employee Engagement White Paper Employee Engagement
Download White Paper

 

VN

Follow us on

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com